SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO XÁ 1

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22 VÀ THÔNG TƯ 30

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22 VÀ THÔNG TƯ 30

 

Năm học 2017 - 2018 Trường Tiểu học Cao Xá 1 tiếp tục triển khai và thực hiện việc kiểm tra và đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học cùng với Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để triển khai cách đánh giá học sinh tiểu học. Đặc biệt nhấn mạnh các điểm khác biệt giữa Thông tư 30 và Thông tư 22 sửa đổi. Ví dụ như: Thông tư 30 đánh giá học sinh về kiến thức ở 2 mức: hoàn thành và chưa hoàn thành; Thông tư 22 đánh giá bằng 3 mức: Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất trong Thông tư 30 gồm 2 mức: đạt và chưa đạt, ở Thông tư 22 gồm 3 mức : tốt, đạt và cần cố gắng.

 

Buổi SHCM triển khai Thông tư 30 và Thông tư 22

Việc thực hiện nhận xét thường xuyên: Giáo viên đã đánh giá học sinh thường xuyên qua từng bài học, tiết học, mỗi hoạt động, bài kiểm tra, vở viết hàng ngày của học sinh. Lời nhận xét thường xuyên, giáo viên ghi vào vở, đặc biệt quan tâm nhận xét các học sinh chưa đạt và trong lời nhận xét ấy, giáo viên đã ghi rõ những mặc được và chưa được của học sinh, ghi ra những biện pháp khắc phục, những hạn chế của học sinh. Giáo viên có những lời khen, lời động viên kịp thời giúp học sinh tiến bộ. Giáo viên nhân xét bằng lời nói ngay tại các bài học, tiết học.

Việc nhận xét thường xuyên trong vở học sinh

Về bài kiểm tra định kỳ : Kiểm tra cuối học kì I và cuối năm học, đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, có bài kiểm tra định kì. Thông tư 22 quy định thêm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II đối với lớp 4, lớp 5 nhằm giúp giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, phụ huynh có thêm thông tin về quá trình học tập của học sinh với hai môn học này. Học sinh qua đó cũng được làm quen dần với cách thức kiểm tra đánh giá của bậc học tiếp theo. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên trong các tổ, khối đã cùng nhau trao đổi, thảo luận để làm ma trận để ra đề kiểm tra định kỳ theo 4 mức.

Giáo viên trong khối trao đổi, thảo luận để ra đề kiểm tra cho HS

Sau khi được tập huấn Thông tư 22 qua thời gian  áp dụng cho thấy Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 trước đây đều rất hợp lý và tạo thuận lợi rất nhiều cho giáo viên cũng như phụ huynh trong việc giảng dạy, đánh giá và theo dõi HS. Theo Thông tư 22 giáo viên không còn mất nhiều thời gian vào công việc ghi nhận xét thường xuyên vào vở học sinh và hồ sơ trong sổ Theo dõi đánh giá thường xuyên của học sinh.  Bởi bên cạnh nhận xét bằng cách ghi vở giáo viên còn thường xuyên trực tiếp nhận xét, sửa sai cho học sinh bằng lời.  Sự kết hợp giữa 2 thông tư được thực hiện đã tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh; tạo điều kiện cho các em khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh, tăng cường khả năng giao tiếp, hợp tác. Giúp các em ngày càng phát triển năng lực, phẩm chất một cách tốt hơn.

Bài viết liên quan