Vui tết trung thu trường Tiểu học Cao Xá 1 năm 2017