Thả bóng bay trong lễ khai giảng trường Tiểu học Cao Xá 1